1400/09/08
  1400/09/08

برچسب: اسکالپینگ در کدام بروکر مجاز است؟